เปลี่ยนจอ MacBook Pro 13 นิ้ว ปี 2017 Model A1706 อาการจอเป็นเส้นด้านล่าง

  • จอแท้

  • เปลี่ยนยกฝา

  • รับประกัน 6 เดือน