Macbook Pro 13 Model A1278

เปลี่ยนกระจกหน้า 2500 บาท
เปลี่ยนจอด้านใน 4500 บาท

Macbook Pro Retina 13 Model A1425/A1502

ปี 2012-2015
เปลี่ยนจอยกบอดี้ 16500 บาท

Macbook Pro 15 Model A1286

เปลี่ยนกระจกด้านหน้า 3000 บาท
เปลียนจอด้านใน 5500 บาท

Macbook Pro Retina 15 Model A1398

ปี 2012-2015
เปลี่ยนจอยกบอดี้ 16000 บาท

Macbook Pro Retina 13 A1989/A2159

ปี 2018-2019
เปลี่ยนยกฝา มีสองสี Space grey & silver. 19,000 บาท

Macbook Pro retina 13 Model A1706. A1708

ปี 2016,2017
เปลี่ยนยกฝา มีสองสี Space grey & silver. 17500 บาท

Macbook Pro retina 15 Model A1707

ปี 2016,2017
เปลี่ยนยกฝา มีสองสี Space grey & silver. 21000 บาท

Macbook Air retina 13 Model A1932

เปลี่ยนยกฝา มีสามสี Space grey, silver,gold. 15500 บาท

Macbook Pro retina 16 ปี 2019 A2141

เปลี่ยนจอยกฝา 32,000 บาท

Macbook air 11 Model A1370 / A1465

เปลี่ยนเฉพาะจอใน 5000 บาท
เปลี่ยนยกฝา 9000 บาท

Macbook 12″ Model A1534

เปลี่ยนยกฝา . 13500 บาท

Macbook air 13 Model A1369 / A1466

เปลี่ยนเฉพาะจอใน 6500 บาท
เปลี่ยนยกฝา 10900 บาท

Keyboard Macbook Pro 13 A1502 Retina

ราคาเปลี่ยนคีย์บอร์ด 3,500 บาท
การรับประกัน 1 ปี
รูปแบบภาษา ไทย-อังกฤษ

Keyboard Macbook Pro 13 A1278

ราคาเปลี่ยนคีย์บอร์ด 2,500 บาท
การรับประกัน 1 ปี
รูปแบบภาษา ไทย-อังกฤษ

Keyboard Macbook Pro 13 Retina A1425

ราคาเปลี่ยนคีย์บอร์ด 2,800 บาท
การรับประกัน 1 ปี
รูปแบบภาษา US

Keyboard Macbook Pro 13 Retina A1708

ราคาเปลี่ยนคีย์บอร์ด 5,500 บาท
การรับประกัน 1 ปี
รูปแบบภาษา ไทย-อังกฤษ

Keyboard Macbook Pro 13 retina A1706 Touch bar

ราคาเปลี่ยนคีย์บอร์ด 6000 บาท
การรับประกัน 1 ปี
รูปแบบภาษา ไทย-อังกฤษ

Keyboard Macbook 12 นิ้ว A1534

ราคาเปลี่ยนคีย์บอร์ด 5000 บาท
การรับประกัน 1 ปี
รูปแบบภาษา ไทย-อังกฤษ

Keyboard Macbook Air 11 A1370 A1465

ราคาเปลี่ยนคีย์บอร์ด 2,500 บาท
การรับประกัน 1 ปี
รูปแบบภาษา ไทย-อังกฤษ

Keyboard Macbook Air 13 A1369 A1466

ราคาเปลี่ยนคีย์บอร์ด 2,800 บาท
การรับประกัน 1 ปี
รูปแบบภาษา ไทย-อังกฤษ

Keyboard Macbook Pro 15 A1286

ราคาเปลี่ยนคีย์บอร์ด 2500 บาท
การรับประกัน 1 ปี
รูปแบบภาษา ไทย-อังกฤษ

Keyboard Macbook Pro 15 Retina A1398

ราคาเปลี่ยนคีย์บอร์ด 3500 บาท
การรับประกัน 1 ปี
รูปแบบภาษา ไทย-อังกฤษ

Keyboard Macbook Pro 15 Retina A1707

ราคาเปลี่ยนคีย์บอร์ด 7000 บาท
การรับประกัน 1 ปี
รูปแบบภาษา ไทย-อังกฤษ